W sprawach rekrutacji spawaczy
prosimy o kontaktakt na adres e-mailowy

gryfus@gryfus.pl